6 september 2019

Verslag inloopavond Meerburg Zuid Centrum

Bewonersavond over bestemmingsplanwijziging Meerburgerpolder Zuid – Centrum

De Goede Herderkerk opende op maandag 26 augustus tussen 19.30 en 21.00 haar deuren voor een bewonersavond over de bestemmingsplanwijziging van ‘Meerburgerpolder Zuid – Centrum’. Ongeveer vijftig omwonenden en/of belanghebbenden woonden de avond bij. Het ontwerpbestemmingsplan is gepubliceerd op maandag 29 juli 2019 en de periode van ter inzagelegging loopt van 30 juli tot 9 september.

De bestemmingsplanwijziging is in gang gezet door Ontwikkelingsmaatschappij Meerburg om woningen mogelijk te maken in plaats van kantoren. De ontwikkelaar was aanwezig om een beeld te schetsen van welk gebouw zij op deze plek in gedachten hebben. Echter, de plannen worden pas definitief gemaakt bij het aanvragen van de omgevingsvergunning. De vertoonde beelden zijn daarom slechts een impressie. Voorlopig wordt uitgegaan van:

  • 2.000 m2 detailhandel, waaronder een supermarkt gelegen aan het plein
  • Parkeren in half verdiepte kelder onder supermarkt, woningen en plein
  • Maximaal 450 m2 leisure (bijvoorbeeld fysio, horeca, fitness) gelegen aan het plein
  • Ongeveer 150 appartementen, waarvan 30% sociaal (20% sociale huur en 10% sociale koop)
  • Start bouw zomer 2020
  • Verwachte oplevering begin 2022

Reacties

De gepresenteerde beelden riepen allerlei reacties op. Deze liepen uiteen van ‘fijn dat er meer woningen bijkomen’, ‘wat zijn de gevolgen voor het parkeren’, ‘wanneer komt de supermarkt’ tot aan ‘wat heeft de toren voor gevolgen qua schaduwwerking’.

Het onderwerp schaduwwerking is op de bewonersavond toegelicht aan de hand van 3D modellen met daarin de gereconstrueerde schaduwwerking van de toren op verschillende tijdstippen. Uit deze beelden kon worden afgeleid dat ondanks de extra hoogte de schaduwwerking op de naastgelegen woningen gelijk of kleiner is aan ten opzichte van de toren die in het huidig bestemmingsplan mogelijk is. Dit wordt bereikt door de trapvorm en de versmalling van de toren.  In het huidige bestemmingsplan is het nu mogelijk een bredere toren met een hoogte van 40m te realiseren. Met het versmallen van de toren wordt tevens een groter plein mogelijk gemaakt. Daarnaast zijn er landelijke normen qua schaduwvorming en kan worden vermeld dat dit plan ruim voldoet aan de ‘strenge’ T-norm waarin staat beschreven dat woningen ten minste 3 mogelijke bezonningsuren per dag in de periode 21 januari – 22 november (gedurende 10 maanden) in midden vensterbank binnenkant raam moeten hebben.

Over de supermarkt kan tot nu toe weinig worden meegedeeld. Partijen zijn hierover met elkaar in gesprek. Wel is het zo dat de supermarkt er definitief komt.

Voor wat betreft het parkeren is een onderzoek uitgevoerd. De uitkomst daarvan bevat o.a. een norm voor het te realiseren aantal parkeerplaatsen. Dit aantal parkeerplaatsen wordt opgenomen in het definitieve plan. Het tekort aan parkeerplaatsen op zaterdag bij de voetbal werd ook door diverse bezoekers benoemd echter dit staat los van deze ontwikkeling en is in feite een probleem van de voetbalvereniging zelf en wordt ook zo benaderd. Suggesties worden wel meegenomen in de verdere uitwerking. Zo opperde een aanwezige om de brug over de Meerburgerwatering in de Molentocht alleen op zaterdag te openen om de parkeerdruk te verlichten. Dit wordt nader onderzocht.

Een andere suggestie van een aanwezige was om speeltuinen toe te voegen aan het zuidelijk deel van Verde Vista. Ook hiervoor geldt dat de mogelijkheden nader worden onderzocht.

Inschrijven naastgelegen locatie

Op de bewonersavond vroegen veel mensen of zij zich al konden inschrijven voor de woningen. Dat is helaas nog niet mogelijk. Wel realiseert de beoogde ontwikkelaar van het centrumplan op dit moment al 87 huurappartementen in Verde Vista. Inschrijven is hier al wel mogelijk, zie voor meer informatie www.verdevista.nl.

Vragen

Wij danken voor uw komst.

Meer informatie kunt u vinden op www.verdevistameerburg.nl.

Bestemmingsplan:          https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/#!/idn/NL.IMRO.0638.BP00023-ONT1/cs/95329.9365/462079.7975/702.8266447309296

Eventuele vragen kunt u sturen naar info@verdevistameerburg.nl.Nieuws

 

Inrichting Natuurspeeltuin

Bewoners van nieuwbouwlocatie Verde Vista te Zoeterwoude Zoeterwoude, 24 oktober 2019 Onderwerp: Voorlopig ontwerp speelplek Kraaiennest Beste bewoner en/of omwonende van Verde Vista, De natuurspeeltuin ‘Kraaiennest’ beoogd aan de Laan... Lees meer


» Alle nieuwsberichten

Werkzaamheden Kruising Scheprad, Polderpeil en Stadhouderslaan

  Geachte heer/mevrouw, In opdracht van Ontwikkelingsmaatschappij Meerburg zijn wij bezig met het uitvoeren van werkzaamheden in de wijk VerdeVista Meerburg. Graag informeren wij u over het volgende: In week... Lees meer


» Alle nieuwsberichten

Verslag inloopavond Meerburg Zuid Centrum

Bewonersavond over bestemmingsplanwijziging Meerburgerpolder Zuid – Centrum De Goede Herderkerk opende op maandag 26 augustus tussen 19.30 en 21.00 haar deuren voor een bewonersavond over de bestemmingsplanwijziging van ‘Meerburgerpolder Zuid... Lees meer


» Alle nieuwsberichten

Inloopavond 26 augustus a.s.

Beste omwonende van Verde Vista Meerburg, Graag nodigen wij u uit voor een inloopavond over het bestemmingsplan  ‘Meerburgerpolder Zuid, Centrum’. Dit bestemmingsplan heeft betrekking op de kavels in het zuidelijk... Lees meer


» Alle nieuwsberichten

Verslag inloopavond Meerburg Zuid Woonblok

Zoeterwoude, 16 juli 2019   Ontwikkelingsmaatschappij Meerburg organiseerde op dinsdag 16 juli tussen 19.30 uur en 21.00 uur een inloopavond over het ontwerpbestemmingsplan ‘Meerburgerpolder Zuid, Woonblok’. Dit ontwerpbestemmingsplan heeft betrekking... Lees meer


» Alle nieuwsberichten