6 september 2019

Verslag inloopavond Meerburg Zuid Centrum

Bewonersavond over bestemmingsplanwijziging Meerburgerpolder Zuid – Centrum

De Goede Herderkerk opende op maandag 26 augustus tussen 19.30 en 21.00 haar deuren voor een bewonersavond over de bestemmingsplanwijziging van ‘Meerburgerpolder Zuid – Centrum’. Ongeveer vijftig omwonenden en/of belanghebbenden woonden de avond bij. Het ontwerpbestemmingsplan is gepubliceerd op maandag 29 juli 2019 en de periode van ter inzagelegging loopt van 30 juli tot 9 september.

De bestemmingsplanwijziging is in gang gezet door Ontwikkelingsmaatschappij Meerburg om woningen mogelijk te maken in plaats van kantoren. De ontwikkelaar was aanwezig om een beeld te schetsen van welk gebouw zij op deze plek in gedachten hebben. Echter, de plannen worden pas definitief gemaakt bij het aanvragen van de omgevingsvergunning. De vertoonde beelden zijn daarom slechts een impressie. Voorlopig wordt uitgegaan van:

  • 2.000 m2 detailhandel, waaronder een supermarkt gelegen aan het plein
  • Parkeren in half verdiepte kelder onder supermarkt, woningen en plein
  • Maximaal 450 m2 leisure (bijvoorbeeld fysio, horeca, fitness) gelegen aan het plein
  • Ongeveer 150 appartementen, waarvan 30% sociaal (20% sociale huur en 10% sociale koop)
  • Start bouw zomer 2020
  • Verwachte oplevering begin 2022

Reacties

De gepresenteerde beelden riepen allerlei reacties op. Deze liepen uiteen van ‘fijn dat er meer woningen bijkomen’, ‘wat zijn de gevolgen voor het parkeren’, ‘wanneer komt de supermarkt’ tot aan ‘wat heeft de toren voor gevolgen qua schaduwwerking’.

Het onderwerp schaduwwerking is op de bewonersavond toegelicht aan de hand van 3D modellen met daarin de gereconstrueerde schaduwwerking van de toren op verschillende tijdstippen. Uit deze beelden kon worden afgeleid dat ondanks de extra hoogte de schaduwwerking op de naastgelegen woningen gelijk of kleiner is aan ten opzichte van de toren die in het huidig bestemmingsplan mogelijk is. Dit wordt bereikt door de trapvorm en de versmalling van de toren.  In het huidige bestemmingsplan is het nu mogelijk een bredere toren met een hoogte van 40m te realiseren. Met het versmallen van de toren wordt tevens een groter plein mogelijk gemaakt. Daarnaast zijn er landelijke normen qua schaduwvorming en kan worden vermeld dat dit plan ruim voldoet aan de ‘strenge’ T-norm waarin staat beschreven dat woningen ten minste 3 mogelijke bezonningsuren per dag in de periode 21 januari – 22 november (gedurende 10 maanden) in midden vensterbank binnenkant raam moeten hebben.

Over de supermarkt kan tot nu toe weinig worden meegedeeld. Partijen zijn hierover met elkaar in gesprek. Wel is het zo dat de supermarkt er definitief komt.

Voor wat betreft het parkeren is een onderzoek uitgevoerd. De uitkomst daarvan bevat o.a. een norm voor het te realiseren aantal parkeerplaatsen. Dit aantal parkeerplaatsen wordt opgenomen in het definitieve plan. Het tekort aan parkeerplaatsen op zaterdag bij de voetbal werd ook door diverse bezoekers benoemd echter dit staat los van deze ontwikkeling en is in feite een probleem van de voetbalvereniging zelf en wordt ook zo benaderd. Suggesties worden wel meegenomen in de verdere uitwerking. Zo opperde een aanwezige om de brug over de Meerburgerwatering in de Molentocht alleen op zaterdag te openen om de parkeerdruk te verlichten. Dit wordt nader onderzocht.

Een andere suggestie van een aanwezige was om speeltuinen toe te voegen aan het zuidelijk deel van Verde Vista. Ook hiervoor geldt dat de mogelijkheden nader worden onderzocht.

Inschrijven naastgelegen locatie

Op de bewonersavond vroegen veel mensen of zij zich al konden inschrijven voor de woningen. Dat is helaas nog niet mogelijk. Wel realiseert de beoogde ontwikkelaar van het centrumplan op dit moment al 87 huurappartementen in Verde Vista. Inschrijven is hier al wel mogelijk, zie voor meer informatie www.verdevista.nl.

Vragen

Wij danken voor uw komst.

Meer informatie kunt u vinden op www.verdevistameerburg.nl.

Bestemmingsplan:          https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/#!/idn/NL.IMRO.0638.BP00023-ONT1/cs/95329.9365/462079.7975/702.8266447309296

Eventuele vragen kunt u sturen naar info@verdevistameerburg.nl.Nieuws

 

Omgevingsvergunning Sustay verleend

Op 11 juni 2021 hebben de Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zoeterwoude de vergunning voor activiteit Bouwen verleend voor het centrumplan, op de hoek van de Stadhouderslaan en de... Lees meer


» Alle nieuwsberichten

Bericht over Centrumplan – Bouwonderneming Stout

Aan de omwonenden van de Stadhouderslaan 20-05-2021   Beste bewoner, Binnenkort starten wij met de nieuwbouw Verda Vista 2 centrumplan aan de Stadhouderslaan 200 te Zoeterwoude. Dit project bestaat uit... Lees meer


» Alle nieuwsberichten

BRUG SCHEPRAD OPENT IN WEEK 11

Na lang wachten is het eindelijk zo ver: de brug die de Laan de Goede Herder verbindt met de Scheprad zal vanaf volgende week formeel geopend zijn. De brug vormt... Lees meer


» Alle nieuwsberichten

Bewonersbrief Polderpeil Vermeulen Groep dd. 26-2-2021

Download via onderstaande link de bewonersbrief voor de omgeving Polderpeil dd. 26 februari 2021: 210221 Bewonersbrief VerdeVista week 9 – fase 1... Lees meer


» Alle nieuwsberichten

Koopcontracten ondertekend voor laatste 2 kavels in Verde Vista

Eind december tekenden de directie van Ontwikkelingsmaatschappij Meerburg (OMM) de koopcontracten voor de laatste twee kavels van de locatie Verde Vista. Het gaat daarbij om locaties 2 en 4 (zie... Lees meer


» Alle nieuwsberichten