25 juli 2019

Verslag inloopavond Meerburg Zuid Woonblok

Zoeterwoude, 16 juli 2019

 

Ontwikkelingsmaatschappij Meerburg organiseerde op dinsdag 16 juli tussen 19.30 uur en 21.00 uur een inloopavond over het ontwerpbestemmingsplan ‘Meerburgerpolder Zuid, Woonblok’. Dit ontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op de kavels in het zuidelijk deel van Verde Vista Meerburg, direct naast het Siemens kantoor langs de A4 ter hoogte van Zoeterwoude. Op maandag 24 juni 2019 is het ontwerpbestemmingsplan gepubliceerd en de periode van ter inzagelegging loopt van 24 juni tot 5 augustus. Tijdens deze inloopavond waren er impressies te zien van het beoogde gebouw. De locatie van de bijeenkomst was de Goede Herderkerk, Hoge Rijndijk 18 te Zoeterwoude.

Deze bestemmingsplanwijziging is nodig om de switch van kantoren naar woningen mogelijk te maken. Doordat de gemeente Zoeterwoude contigent overneemt van de gemeente Leiden worden in Verde Vista Meerburg circa 550 extra woningen gebouwd. In Woonblok Zuid betekent dit dat er circa 400 appartementen gebouwd gaan worden. Er wordt op dit moment gedacht aan de volgende verdeling:

70 woningen sociale huur Gemiddeld circa 55 m2
100 woningen sociale huur senioren Gemiddeld circa 60 m2
60 woningen vrije sector huur senioren Gemiddeld circa 70 m2
90 woningen middelhuur Gemiddeld circa 75 m2
80 woningen koop middelduur Gemiddeld circa 85 m2

 

De bewonersavond is met zo’n 70 omwonenden goed bezocht. De reacties waren over het algemeen positief en veel mensen zijn geïnteresseerd in wat er gaat gebeuren en wanneer. Verschillende mensen vroegen zich af waar zij zich kunnen inschrijven. De namen van aanwezigen zijn genoteerd en te zijner tijd ontvangen zij hierover een bericht. Op dit moment is inschrijven echter nog niet mogelijk, aangezien de plannen nog niet gereed zijn.

Kritische vragen gingen met name over de verkeerssituatie en het feit dat er in de toekomstige situatie veel verkeer over de Stadhouderslaan gaat rijden. De reacties worden door de ontwikkelaar meegenomen in het verder uitwerken van het bouwplan.

Andere vragen gingen over wanneer de appartementen klaar zijn. De voorlopige planning* ziet er als volgt uit:

Vaststellen bestemmingsplan Q4 2019
Aanvraag omgevingsvergunning Q2 2020
Start bouw 400 appartementen Q4 2020
Oplevering 400 appartementen Q4 2022

 

*Aan deze planning kunnen geen rechten worden ontleend.

Naast vragen over het bestemmingsplan ‘Meerburgerpolder Zuid, Woonblok’ vroegen veel mensen zich ook af wanneer er iets over het naastgelegen Centrum plan bekend wordt. Hierover wordt op 26 augustus a.s. een inloopbijeenkomst georganiseerd.

Wij danken voor uw komst.Nieuws

 

Omgevingsvergunning Sustay verleend

Op 11 juni 2021 hebben de Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zoeterwoude de vergunning voor activiteit Bouwen verleend voor het centrumplan, op de hoek van de Stadhouderslaan en de... Lees meer


» Alle nieuwsberichten

Bericht over Centrumplan – Bouwonderneming Stout

Aan de omwonenden van de Stadhouderslaan 20-05-2021   Beste bewoner, Binnenkort starten wij met de nieuwbouw Verda Vista 2 centrumplan aan de Stadhouderslaan 200 te Zoeterwoude. Dit project bestaat uit... Lees meer


» Alle nieuwsberichten

BRUG SCHEPRAD OPENT IN WEEK 11

Na lang wachten is het eindelijk zo ver: de brug die de Laan de Goede Herder verbindt met de Scheprad zal vanaf volgende week formeel geopend zijn. De brug vormt... Lees meer


» Alle nieuwsberichten

Bewonersbrief Polderpeil Vermeulen Groep dd. 26-2-2021

Download via onderstaande link de bewonersbrief voor de omgeving Polderpeil dd. 26 februari 2021: 210221 Bewonersbrief VerdeVista week 9 – fase 1... Lees meer


» Alle nieuwsberichten

Koopcontracten ondertekend voor laatste 2 kavels in Verde Vista

Eind december tekenden de directie van Ontwikkelingsmaatschappij Meerburg (OMM) de koopcontracten voor de laatste twee kavels van de locatie Verde Vista. Het gaat daarbij om locaties 2 en 4 (zie... Lees meer


» Alle nieuwsberichten