Veelgestelde vragen

Welk bedrijven komen er?

NEM Energy heeft zich gevestigd in Verde Vista Meerburg (Businesspark A4). Ook andere bedrijven en zakelijke dienstverleners, retail-, horeca- en leisurebedrijven zijn welkom.

Wie zijn betrokken bij de Ontwikkelingsmaatschappij Meerburg?

Ontwikkelingsmaatschappij Meerburg (OMM) is een participatie van de Gemeente Zoeterwoude en BNG Gebiedsontwikkeling. OMM is verantwoordelijk voor de gebiedsontwikkeling.

Wat houdt VerdeVista Meerburg in?

Werken en wonen in de Meerburgerpolder bij Zoeterwoude-Rijndijk, pal aan de A4 op de grens van het Groene Hart en de stedelijke Leidse regio. Dat biedt straks VerdeVista Meerburg. In totaal beslaat de ontwikkelingslocatie zo’n 14,5 hectare. Inmiddels zijn de eerste contracten getekend, op deze site leest u alles over de mogelijkheden en ambities.

Wat is de planning van het project?

Ontwikkelaar VORM is in de zomer van 2015 begonnen met de bouw van woningen. Er zijn in totaal ca. 80 woningen gerealiseerd waaronder zowel sociale huurwoningen als koopwoningen. Inmiddels zijn alle woningen verkocht en bewoond.

De bouwwerkzaamheden van de 87 huurappartementen van Sustay zijn in september 2018 gestart. De appartementen zijn inmiddels opgeleverd en verhuurd.

De oplevering van de woningen in de Watertuin heeft in het tweede kwartaal van 2019 plaatsgevonden. De woningen zijn ondertussen bewoond.

De verkoop van de woningen in Verde Vista Santhorst zijn in het eerste kwartaal van 2019 gestart. Ook deze woningen zijn reeds verkocht.

Ontwikkelaar Sustay en bouwer Stout zijn in 2021 begonnen met de bouw van Verde Vista Centrumplan. In deelgebied 4 wordt een woontoren met 150 appartementen gerealiseerd in combinatie met een supermarktvoorziening. Voor ontwikkelingen kunt u kijken op de website https://verdevista.nl/.

Voor de ontwikkeling van de woningen in deelgebied 3 op de kaart zijn onderhandelingen met ontwikkelaars gaande. Het gaat dan om woningen op die plek en we hopen binnen niet al te lange tijd contracten met die ontwikkelaars te kunnen sluiten.

 

Wanneer gaan de eerste woningen in de verkoop?

De woningen van VORM, Verde Vista Santhorst en Wonen in de Watertuin zijn inmiddels uitverkocht. Ook zijn de 87 huurappartementen van Sustay zijn inmiddels verhuurd.

Wel kunt u zich inschrijven voor één van de 150 appartementen in Verde Vista Centrumplan via Sustay (https://verdevista.nl/).

Verder: een deel van het project is nog in ontwikkeling en hierover is nog geen verkoopinformatie bekend.

Welke gronden zijn nog vrij voor nieuwe initiatiefnemers?

Ondertussen zijn alle kavels in Verde Vista Meerburg vergeven.

Hoe zit het met de ontsluiting en bereikbaarheid?

De A4 ligt, ter hoogte van VerdeVista Meerburg, in een tunnelbak. In het woongebied is de A4 daardoor niet merkbaar aanwezig. Boven de tunnelbak liggen horizontale panelen die eventuele geluidshinder zoveel mogelijk wegnemen. Op de plek waar het verkeer uit de tunnel komt zijn geluidsschermen geplaatst tegen het verkeerslawaai. Ook de luchtkwaliteit blijft hier binnen de gestelde wettelijke normen.

Hoe is het verblijfsklimaat zo vlakbij de A4?

De A4 ligt, ter hoogte van VerdeVista Meerburg, in een tunnelbak. In het woongebied is de A4 daardoor niet merkbaar aanwezig. Boven de tunnelbak liggen horizontale panelen die eventuele geluidshinder zoveel mogelijk wegnemen. Op de plek waar het verkeer uit de tunnel komt zijn geluidsschermen geplaatst tegen het verkeerslawaai. Ook de luchtkwaliteit blijft hier binnen de gestelde wettelijke normen.

Welke ontwikkelaars en bouwers hebben al getekend?

Sustay heeft een koopovereenkomst gesloten met OMM voor de ontwikkeling van 87 huurappartementen in Verde Vista Zuid.

VORM Ontwikkeling heeft een koopovereenkomst gesloten met OMM voor ontwikkeling van het woongebied waar in totaal ca. 100 woningen zijn gerealiseerd.

Rijssenmolen, 100% dochter van Volker Wessels, heeft getekend voor 20.000 m2  bvo kantoorontwikkeling langs de A4.

Het Siemens (voorheen NEM) kantoor is reeds gerealiseerd.

Kalliste heeft een overeenkomst met de Gemeente Zoeterwoude voor de bouw van 24 twee-onder-één-kap woningen aan de Stadhouderslaan.

BPD/Van Rhjjn bouw is de ontwikkelaar van de woningen op het voormalig Bruines terrein.

 

Wat staat er in het bestemmingsplan?

Op de website van gemeente Zoeterwoude kunt u het bestemmingplan vinden. Het bestemmingsplan Meerburgerpolder Zuid (het deel met kantoren, commerciële voorzieningen en wonen) én het bestemmingsplan Meerburgerpolder Noord (voor het noordelijker gelegen woongebied) zijn onherroepelijk.

Op dit moment loopt er een bestemmingsplanprocedure voor het toevoegen van zo’n 550 extra woningen (appartementen).

Welke functies komen er?

De volgende functies zijn straks in het gebied te vinden: wonen, werken, retail, horeca en leisure.

 

Waar kan ik mijn interesse in woningen kenbaar maken?

De woningen van VORM, Wonen in de Watertuin en Verde Vista Santhorst zijn reeds verkocht.

Wel kunt u uw interesse in woningen kenbaar maken via:

www.sustay.nl (appartementen)

Een deel van de woningen is nog in ontwikkeling. Hierover is nog geen informatie beschikbaar. Houdt voor het laatste nieuws deze website in de gaten.

Nieuws

 

Omgevingsvergunning Sustay verleend

Op 11 juni 2021 hebben de Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zoeterwoude de vergunning voor activiteit Bouwen verleend voor het centrumplan,... Lees meer


» Alle nieuwsberichten

Bericht over Centrumplan – Bouwonderneming Stout

Aan de omwonenden van de Stadhouderslaan 20-05-2021   Beste bewoner, Binnenkort starten wij met de nieuwbouw Verda Vista 2 centrumplan aan de... Lees meer


» Alle nieuwsberichten

BRUG SCHEPRAD OPENT IN WEEK 11

Na lang wachten is het eindelijk zo ver: de brug die de Laan de Goede Herder verbindt met de Scheprad zal vanaf... Lees meer


» Alle nieuwsberichten

Bewonersbrief Polderpeil Vermeulen Groep dd. 26-2-2021

Download via onderstaande link de bewonersbrief voor de omgeving Polderpeil dd. 26 februari 2021: 210221 Bewonersbrief VerdeVista week 9 – fase 1... Lees meer


» Alle nieuwsberichten

Koopcontracten ondertekend voor laatste 2 kavels in Verde Vista

Eind december tekenden de directie van Ontwikkelingsmaatschappij Meerburg (OMM) de koopcontracten voor de laatste twee kavels van de locatie Verde Vista. Het... Lees meer


» Alle nieuwsberichten